Lydbøker på nynorsk og dialekt

Ord på målet vårt.

Dvergamål - lydbøker på nynorsk og dialekt Dvergamål lagar og sel lydbøker på nynorsk og dialekt. Du kan kjøpe lydbøkene direkte hjå oss eller andre bokhandlar, og du kan låne dei på biblioteka.
Me tek òg andre oppdrag, som til dømes stemmelegging og innlesing på nynorsk og dialekt. Det kan du lesa meir om her.

Nye innlegg

Nye verk